Saturday, 2 October 2010

DACIA CINE SUNTEM NOI? articol de Dr. Napoleon Săvescu

M-am întrebat de multe ori care este motorul schimbărilor pozitive într-o
societate şi trebuie să recunosc că de cele mai multe ori sunt tinerii, care
refuză să accepte un adevăr relativ, mincinos, contestabil. Ei sunt cei ce nu
sunt legaţi de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei ce caută
un adevăr absolut. Deci pe ei îi îndemn să-şi întrebe profesorii de istorie şi
de limba română:

- Cât la sută din Dacia a fost cucerită de romani? Şi dacă profesorul ştie
răspunsul: 14 % din teritoriul Daciei (care se întindea de la vest la est, de la
lacul Constanţa-Elveţia de azi şi până dincolo de Nipru).
Urmează altă întrebare:
- Câţi ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei? Şi dacă profesorul
va răspunde: numai 164 ani, atunci puteţi merge la următoarea întrebare:

- Soldaţii "romani" chiar veneau de la Roma şi chiar erau fluenţi în limba
latină ? Aici le va fi şi mai greu să vă răspundă, căci acei soldaţi "romani"
vorbeau orice limbă numai latina nu!
Cohortele aflate pe pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale
imperiului roman, uneori foarte îndepărtate. Găsim Britani din Anglia de azi,
Asturi şi Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre,
Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei,
Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile Austriei şi
Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, până şi Numizi şi Mauri din nordul
Africii (C.C.Giurescu, Istoria Romanilor, I, 1942,p.130).

Şi ultima întrebare:

- Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval istoric TOATĂ populaţia
Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă nouă, limba latină , de la nişte
soldaţi "romani" care nici ei nu o vorbeau?

Când toate popoarele civilizate din lume iniţiază, desfăşoară şi promovează
valorile istorice care le îndreptăţesc să fie mândre de înaintaşii lor, găsim
opinia unor astfel de "adevăraţi români", care, nici mai mult, nici mai puţin,
spun despre formarea poporului daco-român: "soldaţii romani au adus femeile şi
fetele dace în paturile lor şi aşa s-au născut generaţii de copii, care învăţau
numai limba latină de la tatăl lor, soldatul "roman"...

Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug şi de
pe Nipru, acele soţii şi fete de traco-geţi şi carpi, de la sute şi sute de
kilometri depărtare ca să fie "fecundate" de soldaţii "romani"?

După părerea stimabililor, femeile daco-gete erau şi "curve", ba chiar şi mute,
nefiind în stare să-şi transmită limba strămoşească copiilor lor! Cât despre
noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi altfel decât "copii din flori" apăruţi
dintr-o aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-gete, la care
masculii autohtoni priveau cu "mândrie", aşteptând apariţia "sâmburilor" noului
popor şi grăbindu-se, între timp, să înveţe cât mai repede şi mai bine noua
limbă, limba latină , când de la soţii, când de la fiicele lor (iubite ale
soldaţilor romani cuceritori) ba chiar şi direct, de la soldaţii romani
năvălitori ce le-au înjosit căminele…

La Centrul Cultural Român [din New York ], pe data de 26 octombrie 1999, am
aflat de la o altă somitate, de origine română, prof.dr. în arheologie Ioan
Pisso, că dacii au învăţat latina , de la romani, prin băile de la Sarmisegetuza
lui Traian! De ce prin băile romane şi de la nişte soldaţi cam fără haine pe ei?

Nu prea ştiu ce a vrut să spună stimabilul profesor din Cluj despre bărbaţii
daci, dar cred că nici un român, nici măcar în joacă, nu are voie să facă o
astfel de afirmaţie decât dacă...

De fapt tot dânşii ne spun că ne tragem din "doi bărbaţi cu... braţe tari"!
Astfel de declaraţii "istorice" te fac să-ţi doreşti să fii orice, numai român
nu!

Domnilor , Dacia a fost cotropită de romani în proporţie de numai 14% şi pentru
o perioadă istorică foarte scurtă, de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a
fost călcat de picior de legionar roman. Este greu de crezut că într-o aşa de
scurtă perioadă istorică, dacii să fi învăţat latina , fără ca pe 86% din
teritoriul lor să-i fi întâlnit pe soldaţii romani. Dar dacă nu de la romani au
învăţat dacii latina , atunci de la cine? - se întreabă aceiaşi demni urmaşi ai
lui Traian?

Herodot ne spune că cel mai numeros neam din lume după indieni erau tracii. Dio
Casius ne spune şi el: "să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. Luptele
dintre Traian şi Decebal au fost războaie fratricide, iar Tracii au fost Daci".
Faptul că dacii vorbeau " latina vulgară", este "un secret" pe care nu-l ştiu
numai cei ce refuză să-l ştie.

"Când sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit
tălmaci, afirmă Densuşianu şi asta schimbă totul. Deci dacii şi romanii vorbeau
aceeaşi limbă!" Dacă astăzi se consideră că 95% din cunoştinţele acumulate de
omenire sunt obţinute în ultimii 50 de ani, să vedem cum şi noţiunile noastre
despre istoria poporului daco-român pot evolua. Când nu de mult s-a publicat
teoria evoluţiei speciei umane în funcţie de vechimea cromozomală, s-a ajuns la
concluzia că "prima femeie" a apărut în sud-estul Africii.

Următorul pas uriaş a fost în nordul Egiptului, iar de aici, în Peninsula
Balcanică. Când profesoara de arheologie lingvistică Marija Gimbutas, de la
Universitatea din Los Angeles , California , a început să vorbească despre
spaţiul Carpato-dunărean ca despre vatra vechii Europe, locul de unde Europa a
început să existe, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi istoricii
noştri să reacţioneze la fel. Dar, din partea lor am auzit numai tăcere. Când
profesorii Leon E. Stover şi Bruce Kraig în partea "The Indo-European heritage",
apărută la Nelson-Hall Inc., Publishers , 325 West Jack son Boulevard, Chicago ,
Illinois 60606 , vorbesc la pagina 25 despre Vechea Europă a mileniului 5
î.d.H., care-şi avea locul în centrul României de azi, să nu fim mândri? Când
studiile de arheologie moleculară ne îndreptăţesc să ne situăm pe primul plan în
Europa ca vechime, nu-mi este uşor să le răspund unor persoane care nu citesc
nici ceea ce spun inteligent alţii despre noi şi nici măcar ce scriu eu. Studii
impecabile cromozomale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain
reaction), pot determina originea maternă a unor mumii vechi de sute şi mii de
ani.

Teoria genoamelor situează spaţiul carpato-dunărean ca fiind, nici mai mult nici
mai puţin decât, locul de unde a început Europa să existe, locul unde acum
44.000 de ani sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam… Când am scris "Epopeea
Poporului Carpato-dunărean" şi volumele "Noi nu suntem urmaşii Romei", "În
căutarea istoriei pierdute" şi "Călătorie în Dacia - ţara Zeilor", m-am bazat pe
astfel de cercetări, dar şi pe cartea unei somităţi în domeniul preistoriei
Europei, D-l V. Gordon Childe, profesor la Universitatea din Oxford , Anglia ,
căruia i se publica, în anul 1993, la Barnes&Noble Books, New York , "The
History of Civilization" , "The Aryans". El explorează într-un mod fascinant
originea şi difuzarea limbilor în Europa preistorică. Între paginile 176-177
publică şi o hartă arătând leagănul aryenilor în timpul primei lor apariţii; şi
minune mare, spaţial Carpatodunărean este cel vizat! Când roata, plugul, jugul,
căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima dată în lume pe teritoriul
nostru, dacic, când primul mesaj scris din istoria omenirii se găseşte tot pe
teritoriul nostru, la Tartaria, când primii fermieri din Europa sunt descrişi pe
acelaşi spaţiu, într-o perioadă când Anglia abia se separa de continent şi din
peninsulă devenea insulă - 6,500 î.d.H., (vezi John North, "A new interpretation
of prehistoric man and the cosmos", 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue
of Americas , New York , 10020, Chronology), nu-ţi vine a crede că tocmai cei
pentru care aduni aceste informaţii formidabile despre poporul şi spaţiul pe
care îl ocupa ţara noastră, te decepţionează!


Nu de mult, la Primul Congres Internaţional de Dacologie, Bucureşti, hotel
Intercontinental, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac ne vorbea
despre "Codex Rohonczy", o cronică daco-românească, însumând 448 pagini, scrisă
în limba română arhaică, "latina vulgara", cu alfabet geto-dac. Pe fiecare
pagină se aflau scrise circa 9-14 rânduri. În text sunt intercalate 86 de
miniaturi executate cu pana, care prezintă diferite scene laice şi religioase.
Direcţia scrierii este de la dreapta la stânga şi textul se citeşte de jos în
sus. Descoperim că în bisericile vechi, daco-româneşti, cultul ortodox se
exercita în limba "latina vulgară", chiar până în secolele XIIXIII, când s-a
trecut la oficierea cultului în limbile greacă şi slavonă. Codexul cuprinde mai
multe texte, ca "Jurământul tinerilor vlahi", diferite discursuri rostite în
fata ostaşilor vlahi, înaintea luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri,
o cronică privind viaţa voievodului Vlad, care a condus Vlahia între anii
1046-1091, imnul victoriei vlahilor, conduşi de Vlad asupra pecenegilor, însoţit
de note muzicale etc. Atunci se miră şi se întreabă, pe bună dreptate, domnul
profesor doctor în istorie Augustin Deac: "de ce institutele de specialitate ale
Academiei Române au rămas pasive la descoperirea şi descifrarea acestui document
istoric, scris în limba dacoromână, latina dunăreană, într-un alfabet geto-dacic
existent de milenii, cu mult înaintea celui latin al romanilor?" Dar, după
orientarea ideologică ce o au, cei sus amintiţi ar fi preferat ca acest diamant
să nu se fi descoperit. Academia Română ar fi trebuit să organizeze o mare
sesiune ştiinţifică, cu caracter nu numai naţional, cât mai ales internaţional.
Dar şi ei, la fel ca şi "românii adevăraţi", vajnici urmaşi ai lui Traian, vor
să arate omenirii ce înseamnă să fii umil şi să-ţi dispreţuieşti strămoşii,
trecutul şi neamul...

Faptul că NOI, Românii, suntem strămoşii tuturor popoarelor latine şi nicidecum
o rudă marginală a latinităţii, ar trebui să ne facă să ne mândrim şi nicidecum
să căutam contra argumente, precum cei lipsiţi de înţelepciune care îşi taie cu
sârg craca de sub picioare...

Cu deosebită stimă,
Dr. Napoleon Săvescu,
Fondator & Preşedinte al "Dacia Revival International Society" of New York

No comments: